35821823_mÄr du stressad? Vi får ofta frågor om stress och för många människor vi träffar finns stress i någon form med i bilden. Så här följer en liten översikt kring stress.

Det är faktiskt inte alltid så lätt att märka själv att man är stressad. Ibland är det andra som berättar för oss att vi verkar spända eller uppvarvade. Själv kan vi tycka att vi mår fint och bara har lite mycket att göra för tillfället. När vi bara klarat av denna köriga period så ska vi tag tag i situationen, vi har bara inte tid just nu att tänka på att vi är stressade…

Den vanligaste beskrivningen av vad stress är den att en person har mycket att göra och inte hinner vila ordentligt. Men det är inte en helt riktig beskrivning. Stress är den fysiska reaktionen som man får när kroppen utsätts för en påfrestning. Reaktionen mobiliserar omedelbart alla kroppens resurser (både fysiska och mentala) på att klara av situationen. Pågår påfrestningen under lång tid utan att stressresponsen lägger sig och kroppens system för återhämtning får göra sina uppgifter så leder det till fysiska och psykologiska följdproblem.

42398460_mStressreaktionen är alltså något som är bra och ändamålsenligt i lagom mängd och under korta tidsrymder. Då hjälper stressreaktionen oss att psykiskt och fysisk klara av en utmaning av något slag, till exempel en ny arbetsuppgift, en ny livssituation eller att lösa ett oförutsett problem. Men när det blir en livsstil och nästan en identitet att ha en hög stressnivå då är det skadligt. Det är skadligt även om man tycker att det är spännande utmaningar man arbetar med. Om situationen inte ändras riskerar man att få både psykiska och fysiska problem på längre sikt. Tursamt nog finns det idag stor kunskap om hur man kan komma tillrätta med problemen. Att vara stressad kan alltså ge symptom både fysiskt och psykologiskt, nedan har vi samlat några exempel.


Psykologiska reaktioner på stress
Omedelbart

(från några minuter stress och upp till en dag då och då kan kännas positivt)

• Ökat fokus på uppgiften

• Känsla av “flow” och “inspiration”

• Känsla av kontroll och handlingskraft

• Effektivitet

• Gott självförtroende

• Vaksamhet

• kortvarig ilska

• kortvarig rädsla

• Tillfällig handlingsförlamning

På kortare sikt

(flera dagar i veckan eller mer)

• Irritation (på sig själv eller andra)

• Vredesutbrott i vardagen

• Rädsla (tex “duger jag, klarar jag detta?”)

• Oroliga tankar som går runt utan att leda till lättnad

• Svårt att koncentrera sig på uppgiften

• Man skjuter upp viktiga saker till sista minuten

• Overklighetskänslor

• En enstaka panikattack (detta är både en psykologisk och fysisk reaktion)

På lång sikt ökar risken för:

(en hög stressnivå under månader och år)

• Utmattnings depression

• Panikångest

• Fobier

• Relationsproblem

Fysiologiska reaktioner på stress
Omedelbart

(från några minuter upp till en dag då och då)

• Snabbare reaktionsförmåga

• Ökad fysisk prestationsförmåga

• Djupare andning

• Musklerna förbereder sig för att arbeta och ta i

• Ökat blodtryck

• Matsmältningen stängs av tillfälligt

• Uppbyggnaden av muskler och läkningsprocesser i kroppen stängs av tillfälligt

På kortare sikt

(flera dagar i veckan eller mer)

• Tryck över bröstet och andnöd

• Hjärtklappning

• Yrsel

• Muskelspänningar och värk i axlar och rygg

• Sämre immunförsvar

• Höga nivåer av stresshormoner t.ex. adrenalin och kortisol

• Huvudvärk

• Orolig mage

• Diarré

• “Klump i halsen”, hes röst

• Svårt att somna

• Vakna tidigt utan att vara utsövd

På lång sikt ökar risken för

(en hög stressnivå under månader och år)

• Stroke

• Hjärtproblem

• Magkatarr

• Fetma


Psykologisk behandling vid stress

28374486_mBehandlingen läggs upp i samarbete med dig och utifrån dina förutsättningar och din specifika situation.

Dessa moment ingår ofta i arbetet för nå balans och att minska och hantera stress:

• Kartläggning av din livssituation, dina symptom och vad du värderar och tycker är viktigt.

• Kunskap om hur kroppen fungerar och hur du kan använda signalerna från kroppen

• Andning och avlappningsinstruktioner som passar dig och fungerar i din vardag

• Vi hjälper dig att skapa nya sätt att göra och tänka när du är under belastning och stressad

• Hur du kan ta hand om både dig själv och andra utan att stressa

• Specifikt fokus på sömn

Kontakta oss gärna för ett inledande möte så berättar vi mer hur vi kan vara till hjälp utifrån dina behov. Välkommen.