Depression är så vanligt att många har kommit i kontakt med det bland anhöriga eller bekanta, och samtidigt kan det vara skrämmande att tänka sig att man kanske har en depression, det kan kännas väldigt främmande att det skulle gälla en själv.

11681212_mDet vanligaste symptomet vid depression är nedstämdhet att man känner sig oinspirerad och har svårt att finna glädje i vardagliga situationer, situationer som man tidigare längtat efter och sett fram emot. Livet kan kännas tomt som att livsglädjen försvunnit och upplevelsen av att tänka på framtiden är en känsla av oklarhet, man ser ingen ljusning. Går det för långt kan det leda till självmordstankar.

Att känna sig nedstämd ibland är naturligt och alla  människor gör det någon gång. Men när man inte lyckas ta sig ur det genom att använda sina vanliga strategier så som att tala med vänner, ägna sig åt något man tycker om eller på andra sätt komma i balans så kan nedstämdheten övergå till depression. Då kan det vara bra att söka professionell hjälp. Det första man gör är ofta att tala med en läkare och ta prover. Ibland väljer man att träffa en psykolog först. Men det är alltid bra att träffa en läkare så att man kan utreda om de psykiska symtomen har någon fysisk grund, det kan vara enkla medicinska problem som bidrar till att man inte mår bra.

Depression: så känns det

Depression kan yttra sig på många olika sätt. Vanliga symptom är:

  • pondering_2699064Energibrist/trötthet; man orkar bara göra det man känner att man måste klara av för just nu, det mesta känns som en ansträngning.
  • Meningslöshet, det man kanske förr funnit mening och nöje i känns meningslöst, man kan känna sorg över det.
  • Självkritik och lång självkänsla; när man inte klarar av det som man brukar klara kanske man tänker att man är lat, andra har det värre och man själv borde skärpa sig,  att arbetskamrater/vänner eller familj inte får märka hur man mår.
  • Brist på självförtroende; man förväntar sig inte att man kommer klara sig igenom svårigheter, och att saker kommer att gå bra.
  • Saker som du förut tyckte var roligt tycker du nu känns meningslösa
  • Du har svårt att orka sköta dina vardagssysslor som skola, jobb eller familj och all energi går åt till att göra det du måste för att hålla uppe dina åtaganden.
  • Du har svårt att ta beslut, även beslut som skulle kunnat vara enkla blir svåra
  • Du har kan ha självmordstankar eller tänker mycket på döden och tänka att den skulle kunna vara befriande, men vad du egentligen längtar efter är att ha mer energi och glädje.
  • Rädsla; att detta inte ska gå över, att man ligger andra till last, att det är hopplöst.

Men det finns hjälp att få!

Sömn

Ett vanligt symptom vid depression är svårighet att sova på nätterna. Det kan vara svårigheter att somna på kvällen, och/eller att vakna på natten, och/eller att du vaknar tidigt på morgonen och inte kan somna om.

Men det kan även vara så att du sover mycket och är trött och trots detta inte känner dig utvilad eller piggare.

Koncentrationssvårigheter

En sak som man kan märka tydligt när man är deprimerad och som är vanligt är att man har svårt att koncentrera sig. Till exempel kan det vara svårt att följa med när man läser en bok eller att se ett TV program, man tappar bort sig och kan inte följa handlingen. Detta är en av orsakerna till att man får svårt på jobbet och i det sociala livet, det går åt så mycket ansträngning att hänga med i vad alla säger, dölja hur man egentligen mår och på att utföra arbetsuppgifterna att man inte har kraft kvar att tycka att det är roligt. Efter en sådan ansträngning blir man utmattad och kan börja undvika att träffa vänner, det gör att man blir isolerad.

 Depression är vanligt

Det är mycket vanligt med depression i hela världen. Hälften av alla kvinnor, och en fjärdedel av alla män, blir deprimerade någon gång under sitt liv. Men det finns mycket bra behandlingar och de allra flesta som blir deprimerade kommer att må bra igen inom några månader, om de får rätt stöd och gör förändringar i livet så att de får en mer balanserad livstil, där de inre eller yttre kraven inte överstiger förmågan, där man mår bättre med sig själv och där en portion glädje och återhämtning får finnas med varje dag.

Behandlingar

Depression kan behandlas med  samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel. Ofta ges dessa behandlingsalternativ i kombination eller så börjar man med det ena och lägger till det andra efter hand om man känner att det skulle vara bra. Ofta kan man även bli bra med endast en sorts behandling och man kan välja mellan samtalsterapi eller antidepressiv medicinering utifrån hur man själv känner. En psykolog eller läkare kan hjälpa till att reda ut begreppen och ge information.

Samtalsterapi är ofta ett bra sätt för att starta en behandling, om man känner att man funderar över sina symtom och vill ha konkret hjälp på vägen, eller man försökt lösa situationen själv utan att detta fungerat. Kanske har man även försökt tala med vänner eller någon närstående men tycker att man inte blir riktigt förstådd eller att man tynger omgivningen med sina funderingar. Då kan samtalsterapi vara ett bra stöd i att reda ut begreppen och komma vidare på ett bra sätt.

Fysisk aktivitet kan ha en god effekt på depressionen, men här är viktigt att säga att om du redan är normalt fysiskt aktiv så ska du inte öka tempot om du känner dig hängig. Om du tränar någon gång i veckan och rör på dig genom att tex promenera ordentligt några gånger per vecka så är det fullt tillräckligt och en ökning är inte att rekommendera. Men om man vet med sig att man rör sig lite eller inte alls så kan man starta med en promenad per dag i 30 minuter i lugn till rask takt och detta kan ge en positiv effekt.

Antidepressiv medicin kan vara ett bra alternativ och komplement till samtalsterapi, om man har en kontakt med terapeut men känner att man behöver det extra stöd som medicinen kan ge. Även om man känner att man inte vill tala med en terapeut så kan medicinen vara en bra hjälp som enda behandling.