Ångest är en av de vanligaste psykiska besvären, det är en oroskänsla, man känner den i kroppen och den gör att man blir orolig och rädd för något, något som man kopplar till oron i kroppen, det kan gälla; vad som ska hända; vad andra tycker; vad man själv kommer att göra.

Vanliga ångest-tankar är;anxiety_650x400_41453364583
-tänk om dom tycker jag är konstig
-tänk om jag håller på att bli galen
-tänk om jag gör någon illa
-Tänk om jag gjort något fel som kommer drabba/har drabbat andra
-tänk om jag aldrig blir bra
-tänk om hen lämnar mig/är otrogen
-tänk om dom inte tycker om mig
Man kan känna att man inte får sluta försöka försäkra sig att inget ont kommer händer sina nära.

Det är inte farligt med ångest, utan det är helt normalt. Ångest (oron i kroppen) är kroppens sätt att reagera på en fara, men många av de faror som ger psykiska problem är sådant som man blir orolig över utifrån tidigare händelser eller en osäkerhet, och som man sedan blir skrämd av, det kan bli en ond spiral som kan vara svårt att hitta ut ur.

Det är inte farligt att tänka otäcka och skrämmande tankar, men det är obehagligt när tankarna känns påträngande och det är ett problem om man blir rädd av det. Om man är orolig och/eller har ångest ofta så att det utgör ett problem för en själv och/eller sina nära och kära ska man söka hjälp.

Ångest kan kännas väldigt olika för olika människor. Det kan kännas som en stark känsla av oro. Det kan vara som en känsla i kroppen att något dåligt kommer att hända.

Symptom på ångest kan också vara ökad puls, hjärtklappning, yrsel, aptitlöshet, klump i halsen, tryck över bröstet, myrkrypningar, koncentrationssvårigheter, spända käkar, huvudvärk och ögonflimmer.

Därför finns ångest

När du får ångest har ditt alarmsystem i kroppen satts på.

Du upplever att du har utsatts för en fara eller risk. Adrenalin pumpas ut i blodet och din kropp förbereder dig på att fly eller slåss. Vad denna fara är beror på vad just du anser som en farligt eller skulle innebära en psykologiskt eller känslomässig risk.

Ångest är väldigt vanligt och de flesta människor upplever ångest i mer eller mindre intensivt någon gång. De som har lätt för att få ångest har en tendens till att överskatta faror. Det kan bygga på att man har tidigare erfarenheter att något inneburit en risk, men trots att situationen ändrats så reagerar man instinktivt med att bli orolig i en liknande situation.

Panikångest – plötslig ångestattack

Panikångestattacker kommer ofta som en blixt från klar himmel och med en väldig intensitet. Detta är väldigt obehagligt och många tror att de ska dö eller att de håller på att bli galna.

Det är dock viktigt att veta att panikångestattacker inte är farligt, även fast det känns så. Under en attack ska du försöka uthärda den. Tänka att den kommer att gå över. Det kan mildra att försöka andas lugnare och att ha en trygg person vid sin sida. Vissa personer får bara en panikångestattack i sitt liv, andra kan under perioder i sitt liv leva med att få panikattacker. När man får en panikattack kan det vara mycket skrämmande och det kan vara bra att söka hjälp, att få en panikattack är en varningsklocka att man inte mår bra. Det är en påminnelses att man behöver ta hand om sig själv. Om man har utvecklat  panikångest, ofta får attacker, och det påverkar  i den grad att man undviker vissa situationer för att man är rädd för att man ska få en attack så ska man också söka hjälp.

Tvångstankar (OCD)

Läs gärna denna fråga vi fått kring tvångstankar som är tabu och vårt svar hur man kan börja förstå dem och hur de fungerar “Bör jag vara orolig och känna mig onormal

Behandling

flickaLider du av din ångest eller är drabbad av en ångestsjukdom ska du söka hjälp. Behandling i form av kognitiv beteendeterapi med kvalificerad leg. psykolog eller leg. terapeut, ibland i kombination med antidepressiv medicin har bra resultat.