Vi är legitimerade psykologer och arbetar under ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Behandlingen sker även under lagstadgad tystnadsplikt och vi har patientförsäkring.

Behandlingsområden

Ibland känner man att man behöver någon hjälp utifrån, då kan psykologisk behandling, terapi eller stödsamtal vara ett alternativ. Några exempel på bekymmer och besvär och situationer som vi ger hjälp vid är:

157654860

• Personlig utveckling

• Stöd vid rehabilitering och omställning

• Relationsproblem

• Föräldrabekymmer

• Livskris

• Öka självförtroende och självkänsla

• Stress och besvär är orsakade av stress

• Depression och nedstämdhet

• Ångest & oro

• Panikångest

• Rädsla i sociala situationer

• Sömnproblem

• Missbruk

Vad händer hos psykologen?

Varje psykologisk behandling skräddarsys för just dina behov, din situation och i samarbete med dig. Sessionerna läggs med de tidsintervall som passar dig.

Några av de moment som ingår är:

• Kartläggning och utredning av din situation, eventuell diagnos och vad vi ska arbeta med i behandlingen.

• Beskrivning av målet med behandlingen på kort och lång sikt.

• Preliminär planering av innehållet.

• Förståelse, stöd, planering och inspiration i förändringsprocessen efter behov.

• Avstämning och justeringar allt eftersom att du finner nya möjligheter och saker att ta ny hänsyn till.

Kostnad och Tid

Varje besök hos psykologen kostar 1100 kronor. Första besöket är 90 minuter och följande besök är 60 minuter. Kostnaden är samma oavsett besökets längd. Om du under första besöket känner att du inte trivs med oss så debiterar vi självklart inte någon avgift för det besöket. En behandling tar oftast mellan 5-10 sessioner, längden beror på hur dina behov och din situation ser ut.

Boka terapi i Stockholm
TimeCenter