Hur kan man känna sig trygg i att hitta en bra psykolog? Vad är det som skiljer en riktigt bra psykolog från en som faktiskt inte är bra?

För att hitta en bra psykolog som passar dig är det en bra idé att boka besök hos några olika psykologer som man tycker verkar bra. Försäkra dig om att psykologen är legitimerad och sedan att denne lyssnar på dig, inte är dömande, ser dig som person och kan beskriva sitt arbetssätt så att det känns tryggt och intressant.

Lägg märke till om du får ett förtroende. Och sist men inte minst: byt psykolog om du märker att kontakten inte fungerar för dig.

Hitta en bra psykolog som passar dig

Starta med att utgå från informationen nedan med beskrivningen av hur en bra psykolog och behandling fungerar. Sök efter psykologer som verkar passa dig, t.ex på är psykologguiden (extern länk) där finns nästan alla privatpraktiserande legitimerade psykologer listade. Eller så kanske du fått en rekommendation från någon du tror har liknande behov som du.

Du är också välkommen att boka ett besök på prov hos oss (vi finns på framtidsfokus.se titta gärna in hos oss). Vi har tider för besök både på vår mottagning och online via videosamtal.

Att boka ett “prova på” besök är alltid en bra idé. Vissa psykologer tar betalt för detta besök även om du inte skulle tycka att kontakten fungerade. Men med andra (till exempel hos oss) så behöver du inte betala om du meddelar i första besöket att det inte kändes rätt.

Det kan vara en bra investering att ha lite att jämföra med innan du bestämmer dig. Det finns några specifika saker att hålla utkik efter när du söker efter en bra psykolog:

En psykolog har alltid legitimation

Att en personen har legitimering är ett minimum kvalitetskrav när du söker psykolog. Personen ska ha ha titeln Leg. Psykolog. Det visar att personen har en grundläggande kompetens och är ansvarig för sin behandling enligt lag och är godkänd av socialstyrelsen.

Personer utan legitimation kallar sig ofta “samtalsterapeut”, “coach” eller “rådgivare” men dessa har bara gått kortare utbildningar och är inte ansvariga för de råd eller den behandling de ger.

I värsta fall kan du bli felbehandlad, utnyttjad ekonomiskt eller känslomässigt, och sedan inte ha något sätt att få upprättelse. Den risken är minimal om du vänder dig till en legitimerad behandlare.

Bra på att lyssna

Psykologer har utbildning i att lyssna in och aktivt visa att de lyssnar och förstår det du säger. Att psykologen lyssnar på dig är en grundläggande del av samtalsterapi. Om du inte känner att du når fram till psykologen så är det inte en bra psykolog för dig.

Att träffa en psykolog som inte verkar höra på vad vad du säger kan göra att du inte får rätt hjälp, du kanske tänker att du inte kan få hjälp, tänk istället att det var kontakten med psykologen som inte fungerade så bra.

Icke-dömande

En psykolog ska inte döma dig, det är helt naturligt att man får problem eller mår så dåligt och att man behöver hjälp att reda ut och komma vidare. Då är det bra och ett tecken på styrka att man söker hjälp.

Så för en bra psykolog är det inte konstigt eller fel att du har de problem som du söker hjälp för. Även om du själv till exempel att brottas med ångest och känner skam och skuld så är det inte så som en bra psykolog ser saken.

Om du känner dig dömd, avfärdad, förminskad eller kritiserad av en psykolog så är det fel att fortsätta kontakten. Att känna att psykologen har en dömande attityd riskerar att leda till negativ spiral som gör att du i framtiden inte känner dig trygg med att ta upp svårigheter, vilket ju är en förutsättning för att behandlingen ska fungera.

Du får ett förtroende

Ofta känner vi ganska direkt om vi får ett förtroende för en person, om denne verkar pålitlig eller inte. En psykolog ska inge förtroende ganska direkt, till exempel genom att vara välkomnade och matcha dina behov inledningsvis i kontakten. Så det är viktigt att du lyssnar på din “magkänsla”, och om det inte kännas bra så är det inte bra.

Ser dig som person och individ

En bra psykolog tar hänsyn till din bakgrund och personliga erfarenheter. Oavsett om fokuset i terapin är nuet eller mer på det förflutna så är det alltid viktigt att din terapeut är intresserad och ger utrymme för dig att beskriva så lite kring vem du är, vad du tycker och tänker, vad du mår bra eller dåligt av och vad du har varit med om tidigare.

Oftast görs detta under det första mötet men det ska heller inte kännas som ett förhör eller en lång uppstart utan som ett samtal där du känner dig sedd och bekväm. Och en naturlig del av kontakten.

Bra behandling = förståelse, förklaringar & verktyg

I en bra behandling får du förståelse, förklaringar och verktyg som fungerar för dig

För att samtalsterapi ska vara till hjälp och fungera behöver den matcha dina behov under hela processen. Ofta har man behov av att beskriva och prata igenom situationen med någon som lyssnar på ett bra sätt, detta kan även ge dig ny egen förståelse.

Denna fas ger även psykologen möjlighet att förstå vad som tynger dig och hur just du fungerar och tänker på olika sätt.
Psykologen ska även ge förklaringar och beskriva sammanhang som kan vara till hjälp för att sortera i tankarna och hjälpa dig reda ut situationen.

Sist men inte minst ska psykologen kunna ge dig verktyg, till exempel i form av hemuppgifter, råd eller idéer, dessa ska vara anpassade till din situation och till hur du fungerar. Annars är risken att du inte får ut så mycket av dem.

En sund relation

Alla rubriker ovan utgör grunden för en sund terapeutisk relation, en relation som som bygger på en gemensam känsla av respekt och tillit. Det är vetenskapligt bevisat att det har en stor betydelse för effekten av terapin att ha en sund relation i terapin.

Det är viktigt att veta att det är psykologens ansvar att skapa den relationen med dig, genom att ge dig rätt förutsättningar.

För att relationen ska vara trygg så är det viktigt att den inte blir för privat från psykologens sida. Du ska uppleva psykologen som trevlig, hjälpsam, varm och stöttande på ett sätt som känns bekvämt för dig.

Psykologen ska aldrig gå utanför ramarna för vad som är lämpligt. Psykologer har Yrkesetiska principer (extern länk) som ger dem vägledning i detta.

Öppenhet med behandlingen

Psykologen ska kunna beskriva sina metoder, tankar och slutsatser kring din situation, svårigheter och möjliga behandlingsmetoder och upplägg. Psykologen ska kunna beskriva en översiktlig plan för behandlingen som inkluderar att anpassa till dig som person och de erfarenheter ni gör under behandlingens gång.

Denna öppenhet leder till att du kan känna dig trygg i att veta vad tanken med behandlingen är och att du är med och utvärderar om behandlingen känns bra och fungerar för dig.

Som du ser ovan så ska terapi i grunden vara en positiv och utvecklande upplevelse. Den ska inte bygga på osäkerhet, kritiskt ifrågasättande eller en känsla av att att vara utelämnad. Så en kort regel är: Om det känns fel så är det fel. Och då rekommenderar vi att du tar steget och byter byter psykolog.

Om kontakten inte känns bra: ska man ta upp det? försöka stå ut? eller byta direkt?

Det är ju bra om man kan ta upp med psykologen om kontakten inte känns bra. Om du inte kan eller vi ta upp din känsla med psykologen så kan du byta utan att förklara. Och du ska inte försöka stå ut med en behandling som du inte mår bra av.

Om psykologen tydligt kan möta dina känslor och funderingar med intresse och empati och ställa saken till rätta så är det ju bra. Men det betyder inte att du ska behöva lägga mycket tid och energi på att oroa dig och ta upp frågor kring kontakten med din psykolog.

Om du känner dig osäker i detta så ta hjälp av en vän eller någon annan utomstående för att få hjälp att fatta ett beslut, ett steg kan även vara att gå på ett prov besök hos en annan psykolog så att du får ett lite nytt perspektiv.

Författare Caroline Klingenstierna, leg psykolog. Text Uppdaterad 2020-01-24